UX Research – Företag X

Kreative UX-Design

Brief 

Utifrån en skol uppdrag fick vi en case där kunden specialiserar sig på användbarhetstester och har tillgång till professionella användbarhetslabb. Detta innebär ett rum avdelat med envägsspegel där man kan observera användarna med hjälp av avancerad teknik. Den huvudsakliga målgruppen som Företaget X riktar in sig på är UX designers och företag som vill testa sina produkter.

Vi hade uppdraget att ta reda på vilka behov som kundens målgrupp har inom användningstester och göra wireframes för en hemsida där man ska kunna hyra labben. Vi använde oss av Stanford Design Thinking Process utforskade vi behovet och problemen med den verksamheten.

The task at hand

Vår uppgift från företaget X:
“Vi vill hyra ut våra labb. Ta reda på vilka behov som UX designers har och bygg en hemsida där de ska kunna hyra labben.”

Processen

Genom Design thinking process kom vi fram från våra enkäter och intervjuer att inte fanns ett stor behov för att användarna var nöjda med hur de utför sina användningstester idag. Dem såg problematisk att hyra ett labb pga det inte var i rätt kontext, kundens budget och tiden som krävs.

Så vi fick byta vår strategi och formulera om våra frågor där vi tar reda på vad är intressant för våra användarna och på vilket sätt kan vi locka dem till att hyra Företaget X labb?

Vi tog även användning av metoder som POV, design studio, brainstorming, empatikarta, MVP (minimal viable product), för att validera vår tes och ha en tydlig bild om vad vi skulle göra. 

Resultat

Vårt mål blev tydligt, sprida kunskaper om användbarhetstester i ett labb där UX’are och stakeholders kan delta och ha en nära upplevelse i ett labb. Genom att ge möjligheten att använda labbet eller vara med i workshop skapar vi erfarenhet och visar värdet innan de bestämmer sig att hyra vår kunds labb.

UX challenges

Hur kan vi väcka intresse om användartestning labb inom UX-designer och stakeholders?

Design grundlinjer om hemsida

 • Kort och koncisa texter
 • Bilder om Labbet
 • Korta videos om labbet och cases
 • Kundernas åsikt om deras erfarenhet och värdet av deras tjänster
 • Förfråga knapp om att hyra labbet

Content strategy:

Sprida kunskaper om värdet av användningstest labb genom

 • Hemsidas info
 • Workshop
 • Föreläsningar
 • Bilder
 • Videos
 • Utbildning
 • Förbättra dina skills
 • Mun till mun upplevelse