Hej! Jag heter Gabriella och design är min stora passion! Jag är UX-UI Designer och även Grafisk Formgivare.

Som UX-Designer är jag intresserad av att jobba användarcentrerat inom digitala tjänster, appar samt hemsidor.  

Personligen trivs jag att arbeta med hela designprocessen då det är inspirerande och intressant att ta reda på och undersöka användarnas behov. Det är även spännande att utforska ideer och koncept för att senare skapa prototyper. Genom användartester säkerställer jag att produkten håller kvalité och levererar värde för målgrupperna. Under designprocessen försöker jag involvera utvecklarna för att säkerhetsställa att designen är tekniskt genomförbar. Jag tänker också på att mina designlösningar ska skapa affärsvärde och har det i åtanke under processen. 

Jag är en kreativ person som har arbetat i 7 år med grafisk design. Jag har konsulat i små företag och startup genom min karrier.

Jag skulle beskriva mig själv som en design ninja som vill skapa en mer inkluderande värld genom demokratisk design. Design för alla! ♥️

Kontakta mig gärna!